Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania - załącznik dotyczący kierunków rozwoju systemu trasportowegoDo EURO 2012 w Poznaniu mają powstać dwie nowe inwestycje tramwajowe - przedłużenie szybkiego tramwaju do Dworca Zachodniego oraz wydłużenie linii tramwajowej na Franowo. W dalszych planach miasto chce przedłużyć linie z Ogrodów do planowanego dworca autobusowego przy al. Polskiej. Dalsze plany zakładają powstanie nowych tras tramwajowych do stacji Poznań-Wschód, na osiedle Kopernika i Dębina, do Fabianowa oraz na Naramowice.

Najpierw Franowo i Dworzec Zachodni
Pod koniec stycznia 1997 roku po 15 latach budowy otwarto ponad sześciokilometrowy odcinek Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (tzw. pestki), który połączył centrum z północną częścią miasta. W nieco krótszym czasie powstała trasa tramwajowa przez most św. Rocha od ulicy Podgórnej do skrzyżowania ulic Kórnickiej i Jana Pawła II. Budowa 2,5-kilometrowej trasy trwała cztery lata i kosztowała 103 miliony złotych, z czego 27 mln zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej.

Do 2012 roku miasto przedłuży linię tramwajową z os. Lecha na Franowo wraz z wybudowaniem nowej zajezdni tramwajowej, która zlokalizowana będzie na tyłach centrum handlowego M1. Nowa trasa będzie częściowo poprowadzona w tunelu, a całość będzie liczyć 2,5 kilometra, 6 przystanków i pętle. Inwestycja, która ma być gotowa w pierwszym kwartale 2012 roku kosztować będzie 310 milionów złotych, z czego 108 mln zł pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa wielkopolskiego.

Spółka Infrastruktura Euro Poznań 2012 podpisała już umowę na przedłużenie trasy pestki do Dworca Zachodniego i ulicy Głogowskiej. Inwestycja ma na celu przede wszystkim umożliwienie przesiadki z tramwaju na pociąg oraz skrócić czas przejazdu przez najbardziej obciążone węzły - most Teatralny, rondo Kaponiera i most Dworcowy. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia płynności i przepustowości ruchu w rejonie przeciążonych węzłów tramwajowych. Na trasie liczącej 2 kilometry zlokalizowane zostaną dwa przystanki. Za Dworcem Zachodnim zlokalizowana zostanie też pętla tramwajowa, a trasa prowadzić będzie dalej do ulicy Głogowskiej.

Wizualizacja przystanku Piaśnicka Ryneczek


Wizualizacja trasy PST do Dworca Zachodniego


Plan peronów, pętli i wyjazdu na Głogowską
Inne artykuły:
Jedziemy na Franowo (tramwajem)
Tramwaj na Franowo pojedzie tunelem
Tramwaj na Franowo niczym metro!
Tory do Dworca to Pestka
"Pestką" dojedziemy do Dworca Zachodniego
EURO 2012 - "Pestką" dojedziemy na pociąg?
Jaka Kaponiera po remoncie? Zobacz!
Na Franowie powstanie gigantyczna zajezdnia za ponad 270 mln zł

Na Wschód tramwaje na EURO 2012 nie dojadą
Wiadomo już, że ze względu na ogólnoświatowy kryzys gospodarczy i cięcia finansowe w budżecie miasto nie przedłuży do 2012 roku trasy tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań-Wschód. Trasa ta powstanie po Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Pewne jest jednak to, że inwestycja zostanie dofinansowana w kwocie 7 mln zł przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.

Nowa trasa przebiegnie pod wiaduktem kolejowym nad ulicą Zawady i dalej wzdłuż ulicy Głównej do ulicy św. Michała, gdzie następnie wytyczonym szlakiem prowadzić będzie w bezpośrednie pobliże stacji kolejowej Poznań-Wschód. Tam zlokalizowana będzie nowa pętla tramwajowa z przewidzianym dworcem autobusowym i parkingiem typu Park&Ride.

Inne artykuły:
Unia daje na tramwaje, czyli jedziemy na wschód
Tramwajem jednak pojedziemy na Wschód

Ratajczaka poczeka
Od lat mówi się o wybudowaniu linii tramwajowej wzdłuż ulicy Ratajczaka - od placu Wolności do Dworca PKS. Inwestycja miała powstać równocześnie z trasą przez most św. Rocha, jednak jej realizacja została odłożona. W tej chwili problemem są fundusze i niechęć mieszkańców, którzy obawiają się hałasu.

Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Ratajczaka znacznie skróciłaby czas dojazdu z Wildy do Centrum. Po wybudowaniu trasy tramwajowej z rynku Wildeckiego do placu Wolności zamiast 12 minut jechałyby w niecałe 5 minut. Podobnie jak w przypadku trasy wzdłuż ulicy Podgórnej także na Ratajczaka zastosowane zostałoby wyciszone torowisko w otulinie gumowej. Inwestycja umożliwiłaby zaoszczędzenie nawet 9 milionów złotych rocznie dzięki zmniejszeniu taboru na liniach nr 2 i 9.

Z Ogrodów do dworca
Na zlecenie poznańskiego magistratu wykonane zostało już studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego "Przedłużenie trasy tramwajowej z pętli Ogrody do węzła Polska/Dąbrowskiego oraz budowa dworca przesiadkowego transportu publicznego wraz z parkingiem P+R". Inwestycja ta zakłada przedłużenie istniejącej linii tramwajowej z pętli Ogrody wzdłuż ulicy Dąbrowskiego do okolic skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Polskiej. Oprócz pętli tramwajowej wybudowany zostanie dworzec autobusowy dla linii miejskich nr 50, 61, 86, 95, a także komunikacji gminnej Tarnowo Podgórne i Rokietnica. Planowana inwestycja wiązać się będzie z odwodnieniem terenu przy alei Polskiej oraz koniecznością przebudowy kolektora sanitarnego Bogdanka, a także przedłużeniem ul. św. Wawrzyńca od ulicy Żeromskiego w kierunku Pułaskiego.

Inne artykuły:
Tramwaj i dworzec na al. Polskiej?

Naramowice też czekają
W studium rozwoju miasta ujęto tez budowę trasy tramwajowej wzdłuż ulic Garbary, Szelągowskiej i Naramowice. Intensywny rozwój osiedli mieszkaniowych przyczynił się do powstania ulicznych korków i trudnego dojazdu do centrum, szczególnie w porannych i popołudniowych godzinach.

W planach miasta jest już budowa ulicy Nowej Naramowickiej - dwujezdniowej arterii ze ścieżką rowerową, chodnikami wzdłuż obecnej ulicy Naramowickiej, która zaczynałaby się od skrzyżowania z ulicą Lechicką i prowadziłaby do torów kolejowych, gdzie powstałby tunel. Ulica Nowa Naramowicka liczyć ma ponad 2,5 kilometra, a jej koszt wyniósłby ponad 300 milionów złotych. W studium ujęta jest też budowa linii tramwajowej. Plany przewidują połączenie nowej trasy z istniejącą trasą od pętli Wilczak. Wtedy linia tramwajowa mogłaby zostać wydłużona z Winograd i Wilczaka na Naramowice. Tramwaj na Naramowice nie został jeszcze wpisany do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Inne artykuły:
Ulica Deweloperów

To tylko plany czy realna wizja?
W dalszych planach są jeszcze inne inwestycje: w ulicy Solnej i Grochowskiej, na osiedle Kopernika, do ulicy Falistej (z ronda Żegrze), a także przedłużenie linii tramwajowej z pętli Górczyn do Fabianowa oraz z pętli Dębiec na osiedle Dębina.


Mapa z planowanymi inwestycjami


Źródło: Ludwiczak J., Tramwaj prze most Rocha i co dalej?, INWESTOR nr 12/2009, s.66-67